Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2017/02/24
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

?

Helbideak eta telefonoak 

Udal Zerbitzuen telefonoak
Udal Telefonoak - Teléfonos Municipales
 Informazioa-Zentralita/Centralita-Información  943 376055  
 Udaltzainak / Policía Municipal  943 362442  
Udaltzaingoko faxa / Fax Policía Municipal    943 376790  
Alkatetza / Alcaldía  943 376178  
Udal Zerbitzuak / Servicios Municipales  943 376180  
Udal Zerbitzuen faxa / Fax Servicios Municipales  943 376193  
Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales

 943 376179

 943 370180  (fax)

 
Manuel Lekuona Kultur Etxea / Casa Cultura Manuel Lekuona

 943 376181

 943 376191

 
Kultur Etxeko faxa / Fax Casa Cultura  943 376192  
Andre Joakina Enea Haur Eskola  943 367238  
Kiroldegia / Polideportivo Municipal

 943 376182

 943 376965 (fax)

 
Enplegu Dinamizatzailea / Dinamizador Empleo  943 376183  
Euskara Zerbitzua / Servicio de Euskera  943 376184  
Idazkaritza / Secretaría

 943 376185

 943 372659 (fax)

 
Udal Bulegoetako faxa / Fax oficinas Municipales  943 372659  
Kontu-Hartzailetza / Intervención  943 376186  
Zerga-Bilketa / Recaudación

 943 376187

 943 374004 (fax)

 
Diruzaintza / Depositaría  943 376188  
Obrak eta Hirigintza / Dpto. Obras y Urbanismo  943 376189  
Obrak eta Hirigintzako faxa / Fax Dpto. Obras y Urbanismo  943 376677  
Epaitegia / Juzgado  943 371629  
Euskaltegi / Euskaltegia  943 361621  
Kontsumitzaile Bulegoa (KIUB) / Oficina Consumidor ( OMIC)  943 361605  
Zaharren Egoitza / Residencia de ancianos  943 366770  

| Kale Nagusia, 22 - 20160. Telef: 943376055, Faxa: 943372659 P2009500F | © 2007 Lasarte-Oriako Udala · Ayuntamiento de Lasarte-Oria