Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2018/06/21
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

?

2018ko San Pedro jaietan feria-lekuan postuak, txabolak eta feriako atrakzioak instalatzeko jabari publikoa okupatzeko baimena esleitzako prozedura 

| Kale Nagusia, 22 - 20160. Telef: 943376055, Faxa: 943372659 P2009500F | © 2007 Lasarte-Oriako Udala · Ayuntamiento de Lasarte-Oria