Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2017/06/12
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

?

"A-35 Zabaleta Berri H.I.E. birpartzelatzeko proiektutik eratorritako "a.3.1/3", "a.3.1/4", "a.3.1/6" eta "a.3.1/7 partzelen jabetza osoaren adjudikazioa 

| Kale Nagusia, 22 - 20160. Telef: 943376055, Faxa: 943372659 P2009500F | © 2007 Lasarte-Oriako Udala · Ayuntamiento de Lasarte-Oria